Όροι χρήσης

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτή τη σελίδα. Με την πρόσβαση στο περιεχόμενο του www.aggelies.gr (ιστοσελίδα) συμφωνείτε να δεσμευτείτε με τους όρους και προϋποθέσεις που παραθέτονται. Εάν έχετε αντίρρηση σε οποιονδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις που παραθέτονται σε αυτό το συμφωνητικό, δεν θα πρέπει να κάνετε χρήση κανενός από τα προϊόντα ή υπηρεσίες της ιστοσελίδας και πρέπει να αποχωρήσετε. Συμφωνείτε ότι δεν θα κάνετε χρήση της ιστοσελίδας για παράνομους σκοπούς και ότι θα σεβαστείτε όλους τους εφαρμόσιμους νόμους και κανονισμούς. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα κατά κανέναν τρόπο που θα βλάπτει την απoδοτικότητά της, δεν θα αλλοιώσετε το περιεχόμενο ή γενικώς δεν θα μειώστε την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Επίσης συμφωνείτε να μην διακινδυνεύσετε την ασφάλεια της ιστοσελίδας ή να προσπαθήσετε την πρόσβαση σε διασφαλισμένες περιοχές ή ευαίσθητες πληροφορίες. Συμφωνείτε να είστε απόλυτα υπεύθυνος για οποιαδήποτε απαίτηση, έξοδο, ευθύνη, απώλεια, κόστος συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων που θα προκύψουν από μας σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων που παρατίθενται στο συμφωνητικό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιοδήποτε σημείο του περιεχομένου χωρίς προειδοποίηση και η χρήση από εσάς της ιστοσελίδας θα θεωρηθεί ως αποδοχή αυτού. Η εταιρεία διατηρεί το διακαίωμα να τροποποιήσει ή απομακρύνει οποιονδήποτε από αυτή την ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη που προκύπτει από αυτήν την ενέργεια.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για έμμεσες, ειδικές, ή συμπτωματικές φθορές, συμπεριλαμβανόμενης της απώλειας εργασίας, εισοδήματος, κερδών ή σχετικών πληροφοριών σχετικών με την χρήση της ιστοσελίδας.

Ο επισκέπτης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του aggelies.gr και η σχετική πρόσβαση ενδέχεται να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του aggelies.gr.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όλη η πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας όπως σήματα κατατεθέντα, ονομασία φίρμας, πατέντες, κατατεθέντα σχέδια ή όποια δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν αυτόματα από την αισθητική ή λειτουργικότητα της ιστοσελίδας παραμένουν ιδιοκτησία της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να σέβεστε τα πνευματικά δικαιώματα του aggelies.gr και να απέχετε από αντιγραφή, downloading, μετάδοση, αναπαραγωγή, εκτύπωση ή εκμετάλλευση για εμπορικούς σκοπούς του όποιου υλικού που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα.

ΑΠΑΡΝΗΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες διατίθενται χωρίς η ιστοσελίδα να δεσμεύεται στην υποβολή συμβουλών και δεν πρέπει να εξαρτάστε εξολοκλήρου από τις πληροφορίες που παρέχει όσον αφορά σχετική σας απόφαση. Υλικό που αφορά στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προς πληροφόρησή σας. Επομένως, σε περίπτωση αμφιβολίας, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με την σχετική ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα, παρέχονται στην βάση του ‘ως έχει’, χωρίς εγγυήσεις, ή αλλοτρόπως όσον αφορά την ακρίβεια, καταλληλότητα σκοπού, συμβατότητα ή ασφάλεια οποιουδήποτε στοιχείου της ιστοσελίδας. Δεν εγγυόμαστε απρόσκοπτη διαθεσιμότητα του www.aggelies.gr και δεν παρέχουμε εγγύηση ότι η χρήση της ιστοσελίδας θα είναι αλάνθαστη.

ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Το aggelies.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το aggelies.gr δεν ενστερνίζεται ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Αν αποφασίσετε να εισέλθετε σε αυτές τις ιστοσελίδες, το κάνετε με δικό σας ρίσκο.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Αν κάποιος όρος του συμφωνητικού θεωρηθεί άκυρος ή αδύναμος, αυτός ο όρος θα εξαιρεθεί και οι εναπομείναντες παραμένουν εν ισχύ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αυτό το συμφωνητικό διέπεται από την Ελληνική δικαιοσύνη, την Δικαιοσύνη της Ευρωπαϊκή Ένωσης και της σχετικές διεθνείς συνθήκες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εάν έχετε αμφιβολίες ή σχόλια που αφορούν την πολιτική μας ως προς την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας στη σελίδα Επικοινωνία.

ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας ενδεχομένως περιλαμβάνουν: 
Όποιες προσωπικές λεπτομέρειες μας δίνετε εν γνώση σας μέσω εγγράφων και email, όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, κλπ., τη χρήση σας, και τη διεύθυνση IP σας (μία σειρά από μοναδικούς αριθμούς του υπολογιστή σας που καταγράφεται από τον web server μας όταν επισκέπτεσθε οποιαδήποτε σελίδα της ιστοσελίδας). Τα στοιχεία που αποθηκεύονται χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε υπηρεσίες του παρόντος διακτυακού τόπου και για στατιστικούς λόγους.

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οι όροι χρήσης του aggelies.gr όπως διατυπώθηκαν στο παρόν κείμενο αντικαθιστούν και συμπληρώνουν οποιοδήποτε προηγούμενο όρο. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο aggelies.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Συμπληρωματικές διατάξεις και τροποποιήσεις των όρων αυτών δύναται να δημοσιευτούν σε οποιοδήποτε σημείο του aggelies.gr (όπως αγγελίες, έκφραση γνώμης, φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων, διαγωνισμοί κ.λπ.) συμπληρώνοντας το παρόν κείμενο. Οι όροι που αναφέρονται στο εν λόγω συμφωνητικό δεν αναφέρονται περιοριστικά, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να τύχουν εφαρμογής και κάποιοι άλλοι όροι, που δεν συναντώνται στο παρόν κείμενο, εφόσον κάτι τέτοιο καταστεί αναγκαίο.

Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ aggelies.gr ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.